Znaleziono 10 artykułów

Gerard Siwek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mowa serca" odpowiedzią na problemy współczesnej posługi Słowa Gerard Siwek s. 55-66
Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji Gerard Siwek s. 99-136
"Blaski i cienie współczesnego przepowiadania", Gerard Siwek, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła : studium homiletyczne", Gerard Siwek, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Rekolekcje wczoraj i dziś", Gerard Siwek, Kraków 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Osobowość kaznodziei dzisiaj : rozważania nieobojętne", Gerard Siwek, Kraków 2014 : [recenzja] Leszek Poleszak Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Dobra Nowina o rodzinie : koncepcja parafialnych rekolekcji rodzinnych Wiesław Przyczyna Gerard Siwek s. 307-310
Maryjna katecheza Tomasz Opaliński Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Misje ludowe. Historia - teologia - praktyka", Gerard Siwek, Kraków 2009 : [recenzja] Jacek Wawrzyniak Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 410-413
"Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka [Popular Missions. History – Theology – Practice]", Gerard Siwek, Cracow 2009 : [recenzja] Marek Derwich Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 440