Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Kałużny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Православие иа распутье : проблемы принятия Святого и Великого Собора Православной Церкви на Крите (2016) = Prawosławie na rozdrożu : problemy na drodze recepcji Świętego i wielkiego Soboru Kościoła prawosławnego na Krecie (2016) = Orthodoxy at a Crossroads : Problems with Receptions of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (Crete, 2016) Tomasz Kałużny s. 151-172