Znaleziono 1 artykuł

Franciszek Wielgut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie analizy semantycznej w interpretacji Mt 6,22-23 = Application of Semantic Analysis to Interpret on Matt 6:22-23 Franciszek Wielgut s. 173-191