Znaleziono 11 artykułów

Tomasz Szałanda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O granicach kaznodziejskiej wyobraźni w mszach z udziałem dzieci = On the Limits of Preacher's Imagination in Children's Masses Tomasz Szałanda s. 25-44
Zarys nauki Kościoła o istnieniu Zła osobowego i walka z nim od końca I do VI wieku Tomasz Szałanda s. 59-72
Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka - Mk 2,1-12 Tomasz Szałanda s. 61-67
Grzech i kara w nauczaniu księdza Józefa Stagraczyńskiego w świetle kazań "Biblioteki kaznodziejskiej. Czasopisma poświęconego kaznodziejstwu" (t. IX) : (przyczynek do badań polskiego kaznodziejstwa XIX wieku) Tomasz Szałanda s. 67-79
Kościół wobec globalizacji i zjawisk kryzysowych Tomasz Szałanda s. 106-123
Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1-12) Tomasz Szałanda s. 136-142
Skreślone dusze : o homoseksualizmie na ambonie uwag kilka Tomasz Szałanda s. 139-150
Obrzęd egzorcyzmu większego źródłem przepowiadania Tomasz Szałanda s. 163-175
Zarys demonologii międzytestamentowej, rabinackiej i qumrańskiej Tomasz Szałanda s. 223-239
Szatan i świat demonów w ewangeliach apokryficznych : przyczynek do badań Tomasz Szałanda s. 265-276
Homila (neo)apologetyczna, jako współczesna forma przepowiadania Tomasz Szałanda s. 591-602