Znaleziono 2 artykuły

Joanna Gaweł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreatywność językowa współczesnego ewangelizatora = Language Creativity of a Contemporary Evangelizer Joanna Gaweł s. 45-60
Język współczesnego kaznodziejstwa Joanna Gaweł s. 55-61