Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym a zasada prawdy materialnej i zasada domniemania niewinności Wojciech Piłat s. 5-13
Właściwości osobowe skazanych z diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych : przegląd podstawowych informacji Małgorzata Pietrucha-Hassan s. 15-29
Karnoprawny zakaz stosunków kazirodczych Bronisław Sitek Małgorzata Szwejkowska s. 31-47
O zasadności istnienia przestępstwa rozboju morskiego w polskim kodeksie karnym - przyczynek do dyskusji o granicach kryminalizacji Kamil Frąckowiak s. 49-61
Rozkaz wojskowy jako instytucja prawa karnego : podstawowe zagadnienia Milena van Voorden s. 63-73
Oszustwo w obrocie gospodarczym w świetle uwag doktryny i orzecznictwa Zygmunt Kukuła s. 75-92
Internet a prawnokarna ochrona godności osobistej funkcjonariusza publicznego Marcin Domian Robert Dziembowski s. 93-100
Przestępstwo płatnej protekcji - historia kryminalizacji Przemysław Palka s. 101-118
Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy w sztuce medycznej Magdalena Kozak Robert Szostak s. 119-130
Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy w sztuce medycznej Magdalena Kozak Robert Szostak s. 119-130
Społeczne poczucie zagrożenia przestępstwami przez Polaków z uwzględnieniem mieszkańców województwa podkarpackiego Grzegorz Pieszko s. 131-148
Wybrane aspekty odstępstwa od zasady bezpośredniości w procesie karnym i Konstytucją Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 149-156
Postępowanie w sprawie "procurator suspectus" oraz "iudex suspectus" jako działania mające na celu redukcję czynników powodujących stronniczość organów procesów Małgorzata Maria Żołna s. 157-167
Długość postępowania w sprawie o porwanie dla okupu a wtórna wiktymizacja Marcin Adamczyk Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska s. 169-176
Dozór jako element probacji na tle przesłanek historyczno-porównawczych Konrad A. Politowicz s. 177-187
Identyfikacja biometryczna - nasz przyjaciel czy wróg? Krzysztof Krassowski s. 189-201
O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa Włodzimierz Fehler s. 203-214
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2012 r., sygn. III K 147 Dariusz Jagiełło s. 215-222
Glosa do orzeczenia Szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. APO/1 Kamil Frąckowiak s. 223-227
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie SNO 2 Anna Korzeniewska-Lasota s. 229-235
"Rodzina - od hordy ludzkiej po rodzinę XXI wieku", Krystyna Bronowska, Dariusz Czekan, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Szczecin 2013 : [recenzja] Jarosław Szczechowicz Krystyna Bronowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Czekan (aut. dzieła rec.) Elżbieta Żywucka-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej posiadacza mechanicznego środka komunikacji za szkody wyrządzane w ruchu lądowym", Jarosław Szczechowicz, Olsztyn 2012 : [recenzja] Elżbieta Żywucka-Kozłowska Jarosław Szczechowicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu karnego w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", Kraków, 16-18 czerwca 2013 r. Marta Romańczuk-Grącka s. 243-246
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Działalność Organizacji Pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu", Olsztyn, 21-22 czerwca 2013 r. Martyna Seroka s. 247-250
Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "technologia w prawie karnym : postęp technologiczny w działaniach wykrywczych", Olsztyn, 10 maja 2013 r. Krystyna Szczechowicz s. 251-254
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15 marca 2013 r. Jacek Wojciechowski s. 255-262
Sprawozdanie z Seminarium Koła Naukowego Psychiatrii Sądowej pt. "Pedofilia - zagadnienia teoretyczne i praktyczne", Olsztyn, 7 kwietnia 2013 r. Małgorzata Szwejkowska s. 263-265