Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Navigazione e sicurezza nell'antico Mediterraneo Sebastiano Tafaro s. 5-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podsłuch telefoniczny w ustawie o Policji a ochrona prawa człowieka do poszanowania tajemnicy komunikowania się i życia prywatnego Stanisław Pikulski Krystyna Szczechowicz s. 29-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
«Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit» : podstawy prawne ścigania oraz znamiona przestępstwa podpalenia w starożytnym Rzymie Bronisław Sitek s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interpretacja praw człowieka w Europie i Azji : konflikt wartości czy wielowartościowa logika? Bożena Drzewicka s. 53-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo do środowiska niezbywalnym prawem człowieka Piotr Krajewski s. 69-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona gatunków zagrożonych i ich naturalnych legowisk : (Dyrekrywa 2004/35 Magdalena Sitek s. 77-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty harmonizowania stosunków pracy Kazimiera Atamańczyk s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elementy stosunku pracy - analiza orzecznictwa Lesław Grzonka s. 93-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Absencja chorobowa jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę - w orzecznictwie Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski s. 107-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie i klasyfikacje sankcji w polskim prawie podatkowym Janusz Orłowski s. 113-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakter kary umownej a przedawnienie roszczeń z niej wynikających Dorota Krekora-Zając s. 135-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce Tomasz Strzałkowski s. 141-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skutki nieważności czynności prawnej oraz nadużycia prawa w prawie podatkowym na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Karina Wardencka s. 157-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstytutywna interpretacja prawa międzynarodowego a orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych Marcin Stankiewicz s. 167-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakres podmiotowy konstytucyjnej wolności zrzeszania się w związkach zawodowych Marcin Kazimierczuk s. 181-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nuove prospettive di tutela per soggetti deboli : l'amministrazione di sostegno e la perdurante capacità di agire del beneficiario Laura Tafaro s. 197-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierownictwo pracodawcy i jego znaczenie prawne Piotr Prusinowski s. 225-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Consulting zarządczy : od historii do współczesności Dorota Krekora-Zając s. 239-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Eutanazja - dylematy prawne i moralne Bogna Orłowska s. 245-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka poczytalności sprawców zabójstw dokonywanych z motywów seksualnych Izabela Leśniak s. 255-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestępstwo zabójstwa na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 1999-2005 Ryszard Mochocki s. 263-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Karalność gier na automatach Maciej Nawacki s. 273-291
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja aparatu administracyjnego w Polsce w latach 1944-1950 Edyta Sokalska s. 293-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja, kompetencje i działalność władz policyjnych czasów Komisji Rządzącej (14 stycznia - 5 października 1807 r.) Marcin Mielnik s. 303-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej : podstawy instytucjonalne i programowe", Alicja Lisowska, Wrocław 2005 : [recenzja] Magdalena Sitek Alicja Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 317-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim : Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam", red. Antoni Dęboński i Monika Wójcik, Lublin 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Monika Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miedzynarodowe seminarium "Perspektywa unifikacji europejskiego prawa zobowiązań. Wymiania doświadczeń kultury prawnej państw europejskich" (Olsztyn, 20 kwietnia 2007 r.) Bronisław Sitek s. 325-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z seminarium polsko-hiszpańskiego (Olsztyn, 19 kwietnia 2008 r.) Bronisław Sitek s. 327
  Zacytuj
 • Udostępnij
VIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka (Olsztyn, 30-31 maja 2008 r.) Bronisław Sitek Magdalena Sitek s. 329-331
  Zacytuj
 • Udostępnij