Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo przyjazne przedsiębiorcy : wybrane zagadnienia z działalności legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Wrona s. 5-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomoc publiczna na wspieranie rozwoju gospodarczego Maria Królikowska-Olczak s. 23-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wolność gospodarcza w świetle konstytucji gospodarczej RP Kazimierz Strzyczkowski s. 31-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cywilnoprawne atrybuty przedsiębiorcy-osoby fizycznej a przepisy o swobodzie działalności gospodarczej Andrzej Powałowski s. 47-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorców Mariola Lemonnier s. 69-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykluczenia projektanta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : uwagi na tle art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Agnieszka Mikulska Marta Mączyńska Bartosz Pawlak Jakub Jan Zięty s. 85-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dobre praktyki audytu wewnętrznego - możliwości we wszystkich sektorach gospodarki Paweł Romaniuk s. 95-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reglamentacja działalności gospodarczej domów składowych Michał Hejbudzki s. 105-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie pośrednictwa w prawie cywilnym Alicja Wojciechowska s. 121-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczenia w swobodzie rozrządzania przedsiębiorstwem «mortis causa» Mariusz Załucki s. 131-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obowiązek podatkowy a realizacja zasady swobody działalności gospodarczej : zagadnienia wybrane Aleksy Goettel s. 141-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorca jako strona postepowania administracyjnego : zagadnienia wybrane Joanna Wyporska-Frankiewicz s. 151-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Patrnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej Anna Górczyńska s. 163-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Swoboda działalności rzeczoznawców majątkowych w praktyce obrotu gospodarczego : wybrane zagadnienia Monika Krakała-Zielińska Anna Zielińska s. 171-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych jako przejaw swobody przedsiębiorczości w świetle Dziesiątej Dyrektywy Karolina Kołakowska s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zasady swobody umów na koncepcję i teorię papierów wartościowych Michał Mariański s. 193-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakter prawny świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane i jego konsekwencje dla praktyki obrotu gospodarczego Sylwia Łazarkiewicz s. 207-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokacji samorząd zawodowy - ograniczenia wolności gospodarczej? Paweł Lewandowski s. 221-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie elektronicznego postępowania upominawczego z punktu widzenia przedsiębiorcy Miłosz Kaczyński s. 231-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczenia działalności gospodarczej prowadzonej pod kontrolą Słuzby Celnej Anna Kobylska s. 237-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Swoboda działalności gospodarczej a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Agata Grabowicz s. 249-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Status prawny podmiotu świadczącego usługi medyczne jako przedsiębiorcy Agnieszka Balmas s. 257-274
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczególny tryb egzekucji wierzytelności w obrocie gospodarczym - egzekucja przez zarząd przymusowy (zarys instytucji) Paweł Oleszkiewicz s. 275-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe Anna Franusz s. 283-293
  Zacytuj
 • Udostępnij