Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada rekryminacji - "strażnik instytucji małżeństwa" Magdalena Rzewuska s. 5-14
Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych i działalność Polski w ramach jej prac : zarys problemu Elżbieta Rojowska s. 15-27
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego Przemysław Palka s. 29-44
Problematyka prawnej ochrony munduru na tle rozwiązań ustawy z 12 grudnia 1978 r. o mundurach i odznakach Adam Poszewiecki s. 45-55
Zadania kontroli i audytu wewnętrznego w samorządzie województwa Paweł Romaniuk s. 57-67
Wpływ ewolucji prawa wyborczego na zmiany zachodzące na scenie politycznej Ukrainy Paweł Pietnoczka s. 69-80
Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania - wybrane zagadnienia Janusz Orłowski s. 81-100
Protection of a good name in the penal codes in 1918-1997 Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 101-107
Antiche e nuove fonti del diritto civile Laura Tafaro s. 109-130
Trzy inskrypcje z Volubilis (IAM 2.369, 370a, 448) : interpretari epigraphicam Aldona Rita Jurewicz s. 131-141
Gabinet Jana Kucharzewskiego - pierwszy rząd Królestwa Polskiego 1917-1918 : ustrój, skład osobowy i działalność Jacek Goclon s. 143-157
Organizacja prac starosty i starostwa na przykładzie powiatu ostrołęckiego w latach 1944-1950 Edyta Sokalska s. 159-179
Historical Development of Interception Legislation in the Slovak Republik Jozef Centes s. 181-194
Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 Magdalena Szramka Elżbieta Zębek s. 195-206
Władza państwowa a posiadanie broni przez obywateli na przestrzeni dziejów Jerzy Kasprzak s. 207-228
Świadectwa efektywności energetycznej - instrument rynkowy poprawy efektywności energetycznej : zagadnienia wybrane Roman Trzaskalik s. 229-247
O teorii totalnego panowania w ujęciu Hannah Arendt Paweł Polaczuk s. 249-263
Wielość i równość jako kategorie myśli politycznej Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak s. 265-279
Prawne źródła wolności słowa w Polsce Jacek Janusz Mrozek s. 281-287
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2010 r., II SA/Wr 89 Agnieszka Rotkiewicz s. 289-297
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Gdańsku z dnia 11 listopada 2012 r., II SA/Gd 211 Dorota Całkiewicz s. 299-307
"Il diritto internazionale e comunitario della bioetica", Luca Marini, Torino 2006 : [recenzja] Piotr Krajewski Luca Marini (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Prawnicy i dziennikarze - współpraca, rywalizacja, manipulacja", red. Elżbieta Łojko, Warszawa 2013 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Elżbieta Łojko (aut. dzieła rec.) s. 313-314
"Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej", Monika Bartnik, Wojciech Lis, Warszawa 2013 : [recenzja] Magda Pieńkowska Monika Bartnik (aut. dzieła rec.) Wojciech Lis (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Prawo i ochrona środowiska - prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji", Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Wojciech Truszkowski Urszula Szymańska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Zębek (aut. dzieła rec.) s. 319-320
Sprawozdanie z Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : IV edycja", Gdańsk, 13014 kwietnia 2013 r. Marta Sawczuk s. 321-322
Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka nt. "Europa Ojców Założycieli : inwestycja we wspólną przyszłość : w 50-lecie śmierci Roberta Schumana" Marta Wójcicka s. 323-328
Sprawozdanie z VI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagielońskiego "Służba Publiczna - stan obecny, wyzwania i oczekiwania", Kraków, 22 listopada 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota s. 329-330