Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Bronisław Sitek s. 7-8
Stan badań polskiej romanistyki Maria Zabłocka s. 9-19
Twórcza interpretacja «legis Corneliae de sicariis et veneficis» przez Hadriana i jurysprudencje cesarską Krzysztof Amielańczuk s. 23-40
«Crimen laese maiestatis divinae» w literaturze XVII wieku Marzena Hanna Dyjakowska s. 41-60
Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym Piotr Kołodko s. 61-76
Sposoby wykonania kary śmierci w relacjach Tacyta i Swetoniusza Anna Pawłowska s. 77-90
Rzymskie prawo karne w ujęciu Contarda Ferriniego Piotr Sadowski s. 91-106
Wybrane problemy oskarżenia Gajusza Syliusza i jego małżonki Sozji Ryszard Sajkowski s. 107-113
Przymus służby wojskowej w późnym cesarstwie rzymskim Adam Świętoń s. 115-134
Dążenia emancypacyjne kobiet rzymskich na tle przemian politycznych i ekonomiczno-społecznych późnej republiki i pryncypatu Elżbieta Ejankowska s. 137-155
Obywatelka rzymska "ułomną osobą fizyczną" Klaudia Jerz s. 157-168
Interpretacja tekstu Modestyna D.23.2.24. : rozstrzygnięcie klasyczne czy późniejsza interpolacja? Aldona Rita Jurewicz s. 169-177
Swetoniusz, "Caligula 38" : próba interpetacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego Marek Kuryłowicz s. 179-188
Terminologia związana z instytucją konkubinatu w prawie rzymskim : interpretacja wybranych pojęć Aleksandra Paczkowska s. 189-201
«Dos recepticia» i «dos aestimata» w świetle «lex Iulia de fundo dotali» Agnieszka Stępkowska s. 203-217
Forma kodycylu w świetle prawa justyniańskiego Jakub Jan Szczerbowski s. 219-227
Beneficjum (beneficium) w źródłach prawa rzymskiego Renata Świrgoń-Skok s. 229-239
Interpretacja jako źródło prawa - dawniej i dziś Tomasz Giaro s. 243-253
Wizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka Łukasz Marzec s. 255-261
Wpływ rzymskiego prawa publicznego na ustawy municypalne w świetle «Tabula Heracleensis» i «lex Irnitana» : studium prawno-porównawcze Bronisław Sitek s. 263-277
Prawo rzymskie przed sądami Wspólnot Europejskich Marek Sobczyk s. 279-294
Wpływ zasady «prior tempore potior iure» na polskie prawo cywilne w rozwoju historycznym Iwona Szpringer s. 295-305
Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku : (zarys problematyki) Renata Wiaderna-Kuśnierz s. 307-317
Wybrane zagadnienia arbitrażu w doktrynie prawnej XII i XIII wieku Rafał Wojciechowski s. 319-325
«Lex Claudia» a rozwój kariery politycznej Gajusza Flaminiusza Miron Wolny s. 327-334