Znaleziono 17 artykułów

Małgorzata Szwejkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 5
Słowo wstępne Robert Dziembowski Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 5
Słowo wstępne Małgorzata Szwejkowska Adam Świętoń s. 5
Ochrona czci w starożytnym prawie Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 5-12
Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej : część pierwsza Michał Kurzyński Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 19-30
Przymusowe leczenie nieletnich w zakładach psychiatrycznych Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 31-39
Karnoprawny zakaz stosunków kazirodczych Bronisław Sitek Małgorzata Szwejkowska s. 31-47
Zarys systemu oddziaływań terapeutycznych wobec skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywających karę pozbawienia wolności Małgorzata Szwejkowska s. 73-85
Protection of a good name in the penal codes in 1918-1997 Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 101-107
Dostęp do informacji publicznej jako konieczny warunek do realizacji idei społeczeństwa informacyjnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 118-125
Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 9 Małgorzata Szwejkowska s. 203-207
Medialny obraz tak zwanych pedofilów a uregulowania karnoprawne problemu Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 209-218
Prawo do środowiska a narastające zagrożenia ekologiczne Małgorzata Szwejkowska Wojciech Truszkowski s. 213-220
Sprawozdanie z II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Granice Kryminalizacji i penalizacji", Olsztyn, 19-20 września 2013 r. Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 217-219
Regulacje prawnokarne dotyczące sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych - wybrane zagadniania Anna Chodorowska Małgorzata Szwejkowska s. 245-256
Sprawozdanie z Seminarium Koła Naukowego Psychiatrii Sądowej pt. "Pedofilia - zagadnienia teoretyczne i praktyczne", Olsztyn, 7 kwietnia 2013 r. Małgorzata Szwejkowska s. 263-265
Dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 699-706