Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Zębek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 5
Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej : część pierwsza Michał Kurzyński Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 19-30
Ocena oddziaływania na środowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem Elżbieta Zębek s. 173-183
Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 Magdalena Szramka Elżbieta Zębek s. 195-206
"Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy", Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Olsztyn 2014 : [recenzja] Wojciech Truszkowski Urszula Szymańska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Zębek (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekście prawnym Beata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 207-220
Nielegalny połów ryb w aspekcie prawnokarnym i środowiskowym Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke Elżbieta Zębek s. 245-258
"Prawo i ochrona środowiska - prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji", Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, Olsztyn 2010 : [recenzja] Wojciech Truszkowski Urszula Szymańska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Zębek (aut. dzieła rec.) s. 319-320
Obszary Natura 2000 - geneza i wpływ na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce Wojciech Truszkowski Elżbieta Zębek s. 353-366
Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania zasobami leśnymi Robert Dziembowski Elżbieta Zębek s. 365-379