Znaleziono 5 artykułów

Beata Kędzierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Dziembowski Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 5
Przymusowe leczenie nieletnich w zakładach psychiatrycznych Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 31-39
Dostęp do informacji publicznej jako konieczny warunek do realizacji idei społeczeństwa informacyjnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 118-125
Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego połączonego z Ogólnopolską Konferencją Naukową "Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?", Białystok, 23-26 września 2012 Beata Kędzierska s. 219-221
Dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 699-706