Znaleziono 9 artykułów

Adam Świętoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum' : edykt cesarza Domicjana o przywilejach weteranów Konrad Tadajczyk Adam Świętoń s. 5-21
Słowo wstępne Aldona Rita Jurewicz Adam Świętoń s. 5
Słowo wstępne Małgorzata Szwejkowska Adam Świętoń s. 5
Humanitaryzm w rzymskim późnoantycznym ustawodawstwie cesarskim na przykładzie konstytucji zamieszczonych w CTh 9.3. «De custodia reorum» Adam Świętoń s. 43-54
Verbal aggression in the legal language of The Late Roman Empire - the case of the constitutions preserved in the book 16 of "Codex Theodosianus" Adam Świętoń s. 51-64
Odpowiedzialność żołnierzy za szkody wyrządzone na majątku osób prywatnych (privati) w świetle 7 księgi Kodeksu Teodozjańskiego - zarys problemu Adam Świętoń s. 85-101
Przymus służby wojskowej w późnym cesarstwie rzymskim Adam Świętoń s. 115-134
Status prawny rzemieślników pracujących w cesarskich manufakturach w późnym Cesarstwie Rzymskim (przełom IV i V wieku n.e.) : przegląd konstytucji zachowanych w C.Th. 10.20 i 10.22 Adam Świętoń s. 231-241
"Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV–VI wieku", Maria Piechocka-Kłos, Olsztyn 2010 : [recenzja] Adam Świętoń Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 335-337