Znaleziono 2 artykuły

Konrad Tadajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum' : edykt cesarza Domicjana o przywilejach weteranów Konrad Tadajczyk Adam Świętoń s. 5-21
"Aulus Gellius, Noctes atticae 2.24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis", przekład, wstęp i komentarz Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos, Poznań 2012 : [recenzja] Konrad Tadajczyk Aldona Rita Jurewicz (aut. dzieła rec.) Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 237