Znaleziono 9 artykułów

Maria Piechocka-Kłos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cesarskie ograniczenia swobód obywatelskich w ustawodawstwie państwowym względem pogan w IV-VI wieku Maria Piechocka-Kłos s. 79-86
Vis comica w komediach Publiusza Terencjusza Afera Maria Piechocka-Kłos s. 79-90
"Aulus Gellius, Noctes atticae 2.24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis", przekład, wstęp i komentarz Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos, Poznań 2012 : [recenzja] Konrad Tadajczyk Aldona Rita Jurewicz (aut. dzieła rec.) Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 237
„Privatus carcer” w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (IV–VI w.) Maria Piechocka-Kłos s. 271-280
Chrześcijanie i poganie : rozkład sił w senacie rzymskim pod koniec IV wieku Maria Piechocka-Kłos s. 283-293
Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV-VI w.) Maria Piechocka-Kłos s. 291-305
Udział biskupów w procesie niszczenia świątyń pogańskich na wschodzie Imperium w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV-V w.) Maria Piechocka-Kłos s. 313-327
"Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV–VI wieku", Maria Piechocka-Kłos, Olsztyn 2010 : [recenzja] Adam Świętoń Maria Piechocka-Kłos (aut. dzieła rec.) s. 335-337
Opis śmierci Juliana Apostaty w wybranych źródłach chrześcijańskich i pogańskich (IV–V w.) Maria Piechocka-Kłos s. 341-352