Znaleziono 4 artykuły

Anna Chodorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia Anna Chodorowska s. 5-22
Szkodnictwo leśne : zarys problemu Anna Chodorowska s. 43-58
Zapobieganie powtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa zgwałcienia : wybrane aspekty proceduralne Anna Chodorowska s. 63-78
Regulacje prawnokarne dotyczące sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych - wybrane zagadniania Anna Chodorowska Małgorzata Szwejkowska s. 245-256