Znaleziono 3 artykuły

Michał Kurzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej : część pierwsza Michał Kurzyński Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 19-30
Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary grzywny w kontekście odpowiedzialności posiłkowej (subsydiarnej) w prawie karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Michał Kurzyński s. 95-106
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, Poznań, 16-17 kwietnia 2015 r. Michał Kurzyński s. 297-300