Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Bronisław Sitek s. 5-6
Public law agreements between private subjects in the Czech Republic and Slovakia Zuzana Adameová s. 7-15
Legal consequences of emancipation by marriage Ewa Bieniek s. 17-31
Maternity leave and the related legal questions Gabriela Halířová s. 33-44
The analysis of the models of justical control of administrative bodies' acts in the Czech Republic Klára Hamuľáková s. 45-52
About city planning law Irina Izarova s. 53-59
Súčasná trestnoprávna úprava boja s terorizmom v Slovenskej Republike Dušan Korgo s. 61-70
Wpływ prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka na ekonomiczne podstawy funkcjonowania rodziny w prawie polskim Ewa Kosior s. 71-85
Małżeństwo związkiem na całe życie Justyna Krzywkowska s. 87-98
Constitutionalisation of political changes in Poland during the years 1989-2011 Dorota Lis-Staranowicz s. 99-115
Child abuse within a family Nadezda Ljubojev s. 117-128
Práva rodičů vs. práva dětí : kam až sahá výhrada svědomí? Lucia Madleňáková s. 129-138
Možnosti obmedzenia ľudských práv v rámci boja proti medzinárodnému terorizmu Stanislav Mráz s. 139-154
Prawo pełnoletniego dziecka do utrzymania w praktyce sądów włoskich Kamila Naumowicz s. 155-164
Comparative analysis of Ukrainian and European law on the foundations Polina Nesterenko s. 165-172
Wolność prasy a rozpowszechnienie informacji o popełnieniu czynów niedozwolonych w świetle standardów ochrony praw człowieka Katarzyna Piecha s. 173-192
The right to social control administration as an inalienable human right Paweł Romaniuk s. 193-204
Notarial testament in Europe Maciej Rzewuski s. 205-210
Affirmative action in the United States versus positive action in the European Union : comparative analysis Tereza Skarková s. 211-226
Prezydent w systemie politycznym Białorusi Ksenia Kakareko Jacek Sobczak s. 227-245
Consumer protection in the ligt of Directive 2008/122 Jarosław Szczechowicz s. 247-263
Chosen aspects of the protection of private communication in legal systems and the influence of the European Court of Human Rights jurisdiction of their formation by the application of procedural telephone interception Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 265-279
Insurance mediation in the light of European law Alicja Wojciechowska s. 281-290
The types of corporations in the legislation of the Ukraine, France, Germany and the USA : (basic items) Aryna Yuryna s. 291-295
Opłata adiacencka w Polsce i Niemczech Monika A. Ziniewicz s. 297-318