Znaleziono 12 artykułów

Kamil Frąckowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zasadności istnienia przestępstwa rozboju morskiego w polskim kodeksie karnym - przyczynek do dyskusji o granicach kryminalizacji Kamil Frąckowiak s. 49-61
Criminal offences of piracy in Polish criminal legislation Kamil Frąckowiak s. 57-72
Karnoprawne aspekty ochrony tajemnicy adwokackiej Kamil Frąckowiak s. 79-84
Cechy dystynktywne terroryzmu morskiego w ujęciu fenomenologicznym Kamil Frąckowiak s. 81-90
Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary grzywny w kontekście odpowiedzialności posiłkowej (subsydiarnej) w prawie karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Michał Kurzyński s. 95-106
Temulency as the distraction of mental actions Kamil Frackowiak s. 103-116
"Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy and Diplomacy at Sea", James Kraska, Santa Barbara 2011 : [recenzja] Kamil Frąckowiak Piotr Jankowski James Kraska (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu islamu w wybranych aspektach Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 205-219
Glosa do orzeczenia Szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. APO/1 Kamil Frąckowiak s. 223-227
Ograniczenia udziału radcy prawnego w postępowaniu karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 347-354
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kwalifikacja prawna przestępstwa zabójstwa w Wielkiej Brytanii Kamil Frąckowiak s. 487-496
Piractwo somalijskie a polskie prawo karne na przykładzie przestępstwa przejęcia kontroli nad statkiem wodnym Kamil Frąckowiak Piotr Jankowski s. 493-510