Znaleziono 8 artykułów

Jarosław Szczechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w rozsądnym terminie na wizerunek sądów Jarosłąw Szczechowicz s. 161-169
Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych Jarosław Szczechowicz s. 164-177
"Psychologia zeznań", Zbigniew Marten, Warszawa 2012 : [recenzja] Jarosław Szczechowicz Zbigniew Marten (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Rodzina - od hordy ludzkiej po rodzinę XXI wieku", Krystyna Bronowska, Dariusz Czekan, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Szczecin 2013 : [recenzja] Jarosław Szczechowicz Krystyna Bronowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Czekan (aut. dzieła rec.) Elżbieta Żywucka-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej posiadacza mechanicznego środka komunikacji za szkody wyrządzane w ruchu lądowym", Jarosław Szczechowicz, Olsztyn 2012 : [recenzja] Elżbieta Żywucka-Kozłowska Jarosław Szczechowicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Consumer protection in the ligt of Directive 2008/122 Jarosław Szczechowicz s. 247-263
Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych osób publicznych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych Jarosław Szczechowicz s. 291-308
Kryteria ustalania wysokości zadościuczynienia pieniężnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia czynem niedozwolonym - w orzecznictwie Sądu Najwyższego Jarosław Szczechowicz s. 453-460