Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Aldona Rita Jurewicz Adam Świętoń s. 5
Postepowanie zaoczne : rzymskie i współczesne dylematy władzy sądowniczej Krzysztof Amielańczuk s. 9-26
«Senatus consultum» z 186 p.n.e. i «Lex Cornelia» z 81 p.n.e. jako reacka władz rzymskich wobec stosowania praktyk magicznych? Agnieszka Bartnik s. 27-39
Izauria jako kraina «latrones» w świetle przekazów Ammianusa Marcellinusa Andrzej Brzeziński s. 41-48
Ustrój rzymskich organów jurysdykcyjnych w sprawach karnych Andrzej Chmiel s. 49-55
Gli intrighi elettorali a Roma - «crimen ambitus» Miroslav Frýdek s. 57-60
Dyktatura Lucjusza Korneliusza Sulli (82-79 p.n.e.) Lech Grochowski s. 61-67
Nobis non placere! : un provvedimento dei censori nelle testimonianze del Svetonio e di Aulo Gellio Aldona Rita Jurewicz s. 69-80
Między indywidualnością władcy, presją okoliczności a siłą tradycji : wielowarstowość wizerunkum cesarza rzymskiego w latach 70. III wieku Agata Kluczek s. 81-93
Skazanie za śmierć na arenie - wymiar sprawiedliwości czy operacja finansowa? Przemysław Kubiak s. 95-107
L'obbligo di segreto professionale degli avvocati : problemi tra amministrazione pubblica e vita privata nella storia María del Carmen Lázaro Guillamón s. 109-117
Polityczne podłoże zmian ustrojowych w Rzymie pod koniec lat siedemdziesiątych I wieku p.n.e. Tomasz Ładoń s. 119-131
La «constitutio Antoniniana» e la sua problematica : una nuova analisi "evoluzionista" di tale provvedimento Daniele Mattiangeli s. 133-149
Partezipazione del popolo all'amministrazione della giustizia Amparo Montañana Casani s. 151-165
W obliczu kryzysu demograficznego : ingerencja władzy publicznej w życie rodzinne na przykładzie ustawodawstwa małżeńskiego Augustyna Kamila Naumowicz s. 167-174
«Est enim ille flos Italiae» : Northern Italy in the Legal and Administrative Structures of the Roman Republic in the 3rd-1st centuries B.C. Maciej Piegdoń s. 175-188
Racja stanu, praworządność i sprawy prywatne w działalności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e. Norbert Rogosz s. 189-201
Szkoła prawa w Bejrucie w świetle listów i mów Libaniusza Piotr Sadowski s. 203-218
«Roma communis nostra patria est» (D. 50.1.33), czy może «Europa communis nostra patria est»? Bronisław Sitek s. 219-229
Status prawny rzemieślników pracujących w cesarskich manufakturach w późnym Cesarstwie Rzymskim (przełom IV i V wieku n.e.) : przegląd konstytucji zachowanych w C.Th. 10.20 i 10.22 Adam Świętoń s. 231-241
Organizacja służb skarbowych w sprawach podatku od spadków w państwie rzymskim Renata Świrgoń-Skok s. 243-253
Trójpodział «leges publicae romanae» i zagadnienie sankcji nieważności Daniel Tuzow Aldona Rita Jurewicz (tłum.) s. 255-258
«Vicarius Thraciarum» come costruttore Jacek Wiewiorowski s. 259-264