Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Convivium», «cena» i «donum munus» w Antycznym Rzymie a współczesne dylematy korupcji wybroczej («crimen ambitus») Bronisław Sitek s. 5-15
Obywatel, żołnierz, partyzant - aspekty państwowości podziemia 1939-1945 Eugeniusz Hull s. 17-26
Teoria i praktyka prawa w użytkowaniu zasobów przyrody, w tym zwierząt Bożena Kruszewska s. 27-37
Max Weber o władzy i odpowiedzialności w polityce Małgorzata Augustyniak s. 39-54
O "empirycznym obowiązywaniu" racjonalnego prawa według Maksa Webera Paweł Polaczuk s. 55-69
The Place and Position of Political Parties under the Slovak Legal System Julia Ondrova s. 71-83
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa - Community Fisheries Control Agency (CFCA) Magdalena Sitek s. 85-100
Instytucja Trybunału Królestwa (Riksretten) w norweskiej praktyce konstytucyjno-ustrojowej Michał Jan Filipek s. 101-109
Instytucja komisji śledczej w Polsce Stanisław Bułajewski s. 111-126
Ewolucja prawa wyborczego do samorządu terytorialnego w latach 1990-2006 w perspektywie partii politycznych Monika Szczepankowska s. 127-141
Max Weber's perception of bureaucracy and modern rational models of administration Edyta Sokalska s. 143-159
Pojęcie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym Paweł Romaniuk s. 161-170
Pozycja prawna Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Jarosław Dobkowski s. 171-181
Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi Paweł Romaniuk s. 183-197
Proces kształtowania się służb specjalnych w Polsce w latach 1918-1922 Andrzej Misiuk s. 199-216
Kontrola ruchu granicznego w II RP Lech Grochowski s. 217-225
Ujęcie sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa jako pożądana forma "obywatelskiej" reakcji na przestępstwo a konstytucyjne standardy ochrony nietykalności i wolności osobistej Arkadiusz Ludwiczek s. 227-240
Porządkowe akty prawa miejscowego wydawane przez terenowe organy administracji rządowej i organy gminy oraz powiatu Zbigniew Kopacz s. 241-254
Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych Jolanta Pacian Anna Pacian s. 255-266
Instytucja mediacji w Polsce na tle problematyki przestępczości nieletnich Monika Kotowska s. 267-274
Odpowiedzialnośc sędziego za wykroczenia Anna Korzeniewska-Lasota Michał Lasota s. 275-287
Transfer pracowników (art. 23¹ k.p.) : wybrane zagadnienia Piotr Prusinowski s. 289-296
Rozważania na tle wykładni art. 281 pkt 1 k.p. : wybrane problemy Monika Kotowska Piotr Prusinowski s. 297-310
Prawo karne wpbec przestępczości socjalnej Zygmunt Kukuła s. 311-324
Sposób dysponowania nawiązkami i świadczeniami pieniężnymi orzekanymi przez sądy karne na tle polityki państwa w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przez przestępstwo Justyna Karaźniewicz s. 325-339
Spółdzielnie socjalne Katarzyna Jaworska s. 341-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczenia udziału radcy prawnego w postępowaniu karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 347-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
Forma prawna załatwienia wniosku bezrobotnego w przedmiocie indywidualnego skierowania na szkolenie Marta Kopacz s. 355-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydawanie zaświadczeń Przemysław Krzykowski s. 365-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obowiązek organu zapewnienia stronie reprezentacji w postępowaniu podatkowym i w sprawach celnych Dorota Całkiewicz s. 379-386
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samokontrola organu pierwszej instancji na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej Agnieszka Rotkiewicz s. 387-397
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opodatkowanie dróg będących w posiadaniu przedsiębiorców Bogumił Pahl s. 399-407
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomosci : wybrane problemy Bogusława Dobkowska s. 409-417
  Zacytuj
 • Udostępnij
Utrata przez stronę statusu przedsiębiorcy jako przesłanka wyłączająca właściwość sądów gospodarczych Hanna Frąckowiak s. 419-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Succession of enterprise owing to legal title upon the death of entrepreneur and conception of legal regulation on inheritor protection being developed within the common European environment Daniela Gandžalová s. 433-442
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. "Osobowość Emanuela Iserzona i jego wpływ na kodyfikację postępowania administracyjnego w Polsce", Olsztyn, 17 grudnia 2009 r. Jarosław Dobkowski Andrzej Sylwestrzak s. 443-449
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jan Szachułowicz (1929-2010) Romuald Waśniewski s. 451-453
  Zacytuj
 • Udostępnij
Michał Teofil Staszewski (1936-2010) Bronisław Jastrzębski s. 455-457
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bp Tadeusz Płoski (1956-2010) Florian Lempa s. 459-461
  Zacytuj
 • Udostępnij