Znaleziono 4 artykuły

Robert Szostak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-społeczne aspekty pomówienia o przestępstwo z art. 200 k.k. Robert Patryk Dziembowski Robert Szostak s. 23-42
"Child grooming" w świetle polskiego prawa karnego Robert Dziembowski Robert Szostak s. 37-51
Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy w sztuce medycznej Magdalena Kozak Robert Szostak s. 119-130
Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy w sztuce medycznej Magdalena Kozak Robert Szostak s. 119-130