Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia Anna Chodorowska s. 5-22
"Grooming" - między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką Marta Romańczuk-Grącka s. 23-35
"Child grooming" w świetle polskiego prawa karnego Robert Dziembowski Robert Szostak s. 37-51
Problematyka eksploatacji prostytucji w świetle polskiego ustawodawstwa Monika Kotowska s. 53-61
Obowiązek przeciwdziałania molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w zakładzie pracy Marzena Szabłowska s. 63-72
Zarys systemu oddziaływań terapeutycznych wobec skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych, odbywających karę pozbawienia wolności Małgorzata Szwejkowska s. 73-85
Przestępstwa seksualne w kulturze prawnej judaizmu a prawo karne współczesnego Izraela Damian Wąsik s. 87-96
The Public Prosecution of the Slovac Republic - a law protection authority Jozef Centes s. 97-108
Zabezpecenie prava na spravodlivy trestny proces Jaroslav Klatik s. 109-122
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim kodeksie karnym Lidia Ozdarska s. 123-135
Przestępstwo nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji w województwie warmińsko-mazurskim Wojciech Piłat s. 137-145
Przestępstwa fałszowania dokumentów na tle przestępczości ogółem w województwie podkarpackim w latach 1999-2010 Grzegorz Pieszko s. 147-160
"Nielegalna i szkodliwa treść w internecie : aspekty prawnokarne", Maciej Siwicki, Warszawa 2011 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Maciej Siwicki (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego", Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2012 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Dobrosława Szumiło-Kulczycka (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy and Diplomacy at Sea", James Kraska, Santa Barbara 2011 : [recenzja] Kamil Frąckowiak Piotr Jankowski James Kraska (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych", red. Monika Kotowska, Wiesław Pływaczewski, Olsztyn 2011 : [recenzja] Anna Banaszkiewicz Monika Kotowska (aut. dzieła rec.) Wiesław Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Nielegalne rynki : geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania", red. Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2012 : [recenzja] Agata Lewkowicz Piotr Chlebowicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7 września 2012 r. Robert Patryk Dziembowski s. 181-184
Międzynarodowa konferencja naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa : od wizji do rzeczywistości", Kętrzyn, 24-25 października 2012 r. Piotr Majer s. 185-186
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów "Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych", Poznań, 19-20 kwietnia 2012 r. Piotr Chlebowicz s. 187-188
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Nielegalne rynki - skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania", Olsztyn, 31 maja 2012 r. Maciej Duda Joanna Narodowska s. 189-192
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. dr. Mariana Filara "Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych", Toruń, 8-9 października 2012 r. Justyna Karaźniewicz s. 193-195
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek (ur. 9 maja 1940 - zm. 13 lutego 2012) Stanisław Pikulski s. 197-201