Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Andrzej Sylwestrzak Anna Korzeniewska-Lasota Stanisław Pikulski s. 5-9
Konflikty społeczne w koncepcji Alvina Tofflera Małgorzata Augustyniak s. 11-25
Установление русского управления в восточной Грузии David Bostoghanashvili s. 27-34
"W poszukiwaniu syntezy" : Krajowość i próby znalezienia "optymalnego" wyjścia dla rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach wileńskiego "Włóczęgi" (1932-1936) Przemysław Dąbrowski s. 35-46
Jerzy Karol Panejko (1886-1973) - zarys biografii Jarosław Dobkowski s. 47-62
Kilka uwag o podziale władzy w Unii Europejskiej Jan Galster Olga Łachacz s. 63-76
"Суdебник Гека и Азбуза" : памятник средневекового права Грузии Marina Garikhishvili s. 77-85
Эпизоды из истории восточногрузинского царство : вторая половина XVIII века David Javakhishvili s. 87-94
Сведения о Польше и странах Балтии, сохраненные в грузинских источниках XVIII века Nikolaz Javakhishvili s. 95-100
Pojęcie, istota oraz źródło wolności i praw człowieka Marcin Kazimierczuk s. 101-114
The land as the object of family division in an ancient Georgian law Mariam Khoperia s. 115-120
A few remarks on dynamic interpretation Anna Korzeniewska-Lasota s. 121-125
La definition des instruments financiers - le probleme pratique et theorique : cas de la Pologne et la France Mariola Lemonnier s. 127-144
Obowiązek uzyskania koncesji na nadawanie programów telewizyjnych a konstytucyjna wolność słowa : studium jednego przypadku Dorota Lis-Staranowicz Dobrochna Ossowska-Salamonowicz s. 145-155
Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym Arkadiusz Monkiewicz s. 157-169
Z historii polskiej daktyloskopii Jarosław Moszczyński s. 171-185
Mniejszość białoruska i jej Kościół u schyłku istnienia II Rzeczypospolitej Anna Moszyńska Zbigniew Naworski s. 187-202
Z dziejów przestępstw urzędniczych, czuli o bohaterkach "Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicza Przemysław Palka Marzena Przetak s. 203-221
Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie "lex naturalis" i o depotencjalizacji działania politycznego w koncepcji Tomasza Hobbesa Paweł Polaczuk s. 223-235
"Сыны отражены в отцах": история взанмоотношений отца и сына Глоков Elena Viktorovna Safronova s. 237-254
Право в понимании Михаила Андреевича Рейснера Olga Alekseevna Skibina s. 255-269
Efektywność dialogu społecznego z uwzględnieniem aktywności jednostek i wpływu nowoczesnych technologii - analiza przypadku: region Warmii i Mazur Marcin Kowalczyk Klaudia Skowron s. 271-280
Zasada kontradyktoryjności postępowania karnego a rozwój teorii obrony Denis Solodov s. 281-290
Franciszek Bar - pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku : szkic do historii wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 1945 r. Dariusz Szpoper s. 291-306
Spór o prawo połowu ryb w jeziorze Wigry - czy prawo cara nadal obowiązuje? Ewelina Tarkowska s. 307-325
Poglądy społeczno-polityczne Waleriana Wróblewskiego : szkic do obrazu działalności politycznej rodziny Wróblewskich Mikołaj Tarkowski s. 327-336
Военный коммунизм как система государственных сдержек и общественных противоречий Vadim Telitsyn s. 337-345
Четвертый чрезвычайный всероссийский съезд Советов : Брестский мир Ilya Urilov s. 347-363
Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania zasobami leśnymi Robert Dziembowski Elżbieta Zębek s. 365-379
Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego : kilka uwag z perspektywy psychologicznej teorii ontogenezy Lawrence'a Kohlberga Adam Zienkiewicz s. 381-396