Znaleziono 18 artykułów

Anna Korzeniewska-Lasota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Andrzej Sylwestrzak Anna Korzeniewska-Lasota Stanisław Pikulski s. 5-9
Kara złożenia sędziego z urzędu Anna Korzeniewska-Lasota s. 59-75
A few remarks on dynamic interpretation Anna Korzeniewska-Lasota s. 121-125
"Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych", red. Piotr Jóźwiak, Krzysztof Opaliński, Piła 2012 : [recenzja] Anna Korzeniewska-Lasota Piotr Jóźwiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie Jakóbski przeciwko Polsce Anna Korzeniewska-Lasota s. 193-197
Władze państwowe wobec Kościoła Greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970 Anna Korzeniewska-Lasota s. 207-219
Zakres wolności sumienia i wyznania Anna Korzeniewska-Lasota s. 211-226
XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa:, Łódź, 6-9 września 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota Adam Zienkiewicz s. 215-216
Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych Anna Korzeniewska-Lasota Alina Sarnowska s. 225-238
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie SNO 2 Anna Korzeniewska-Lasota s. 229-235
Odpowiedzialnośc sędziego za wykroczenia Anna Korzeniewska-Lasota Michał Lasota s. 275-287
Godność urzędu sędziego - uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych Anna Korzeniewska-Lasota s. 285-296
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku Anna Korzeniewska-Lasota s. 287-302
Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne pro- blemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kre- owania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin, 4 grud- nia 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota s. 326-328
Sprawozdanie z VI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagielońskiego "Służba Publiczna - stan obecny, wyzwania i oczekiwania", Kraków, 22 listopada 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota s. 329-330
"Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970", Anna Korzeniewska-Lasota, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jarosław Syrnyk Anna Korzeniewska-Lasota (aut. dzieła rec.) s. 376-387
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Soile Lautsi v. Italii (skarga nr 30814 Anna Korzeniewska-Lasota s. 469-478
Jawność postępowań dyscyplinarnych Anna Korzeniewska-Lasota s. 511-524