Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalna nierównowaga płatnicza i obecny kryzys finansowy Karol Lutkowski s. 7-22
Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych Leokadia Oręziak s. 23-45
Kryzys a stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych Krzysztof Kalicki Arkadiusz Krześniak s. 46-68
Międzynarodowy Fundusz Walutowy a stabilność międzynarodowych rynkow finansowych Elżbieta Chrabonszczewska s. 69-91
Renta walutowa i "szczególny przywilej" w międzynarodowych stosunkach finansowych Andrzej Dorosz s. 92-113
Kryzys finansowy końca I dekady XXI wieku w Rosji - perspektywa porównawcza Andrzej Kargul s. 114-134
Teoria optymalnych obszarów walutowych Katarzyna Sum s. 135-156
Determinanty umiędzynarodowienia zakupów przedsiębiorstwa : przykład polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej Marzanna K. Witek-Hajduk s. 157-181
Przedsiębiorstwa zagraniczne na rynku infrastruktury transportowej w Polsce Igor Pawłowicz s. 182-199
Oddziaływanie korporacji transnarodowych z krajów wschodzących na gospodarki goszczące Artur Klimek s. 200-210
Dynamika integracji ekonomicznej w Azji Wschodniej Dominik Skopiec s. 211-235
O kilku modelach samolubnego karania w ekonomii behawioralnej Adam Karbowski s. 236-249
"Polska w handlu światowym", Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska, Warszawa 2009 : [recenzja] Eliza Chilimoniuk-Przeździecka Andżelika Kuźnar Elżbieta Czarny (aut. dzieła rec.) Katarzyna Śledziewska (aut. dzieła rec.) s. 250-252