Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służby lingwistyczne w Komisji Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda Andrzej Pawlak s. 5-41
Polityka traktatowa Wspólnot Europejskich wobec krajów trzecich Ewa Latoszek s. 42-64
Hiszpania przed i po przystąpieniu do Wspólnot Europejskich : główne wskaźniki makroekonomiczne Anna Maria Gmyrek s. 65-83
Strategie konkurencji i wybrane metody analizy strategicznej Małgorzata Lewandowska s. 84-115
Akronimy Stanisław Szadyko s. 116-130
Akademia Marketingu Małgorzata Lewandowska s. 131-133
Międzyuczelniana Grupa Marketingowa CEMS w SGH Elżbieta Duliniec s. 134-136