Znaleziono 2 artykuły

Marzanna K. Witek-Hajduk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty umiędzynarodowienia zakupów przedsiębiorstwa : przykład polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej Marzanna K. Witek-Hajduk s. 157-181
Umiędzynarodowienie zakupów a strategia konkurowania przedsiębiorstwa na przykładzie polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej Marzanna K. Witek-Hajduk s. 532-553