Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jolanta Mazur s. 7-8
Wpływ "rozproszenia" marketingu na jego tożsamość Klemens Białecki s. 9-18
Przeszłość i przyszłość marketingu Jolanta Mazur s. 19-42
Od marketingu eksportowego do marketingu wirtualnego i neomarketingu Elżbieta Duliniec Andrzej Sznajder s. 43-58
Ewolucja koncepcji marketingu : marketing między ekonomią i zarządzaniem Teresa M. Dudzik s. 59-78
Komunikacja nieformalna w marketingu a zakaz reklamy ukrytej Anna Mokrysz-Olszańska s. 79-95
System informacji marketingowej a tendencje zmian we współczesnym marketingu Izabela Kowalik s. 96-113
Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw Dominika Mirońska s. 114-132
Rozwój internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik s. 133-154
Tendencje zmian w makrootoczeniu - perspektywa polskich przedsiębiorstw Małgorzata Lewandowska s. 155-179
Cykl życia marki na rynku Marzanna Witek-Hajduk s. 180-201
Kooperacja a sprawność marketingowa przedsiębiorstw na przykładzie polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego Tomasz Gołębiowski Małgorzata Lewandowska s. 202-224
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji : przyczyny powstania, funkcjonowanie, efekty i perspektywy Robert Grabeł s. 225-248
Działalność agencji ratingowych a kryzys "subprime" Artur Mika s. 249-265