Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Zastosowanie instrumentów wolnego rynku w europejskiej polityce transportowej Karl-Hans Hartwig s. 6-19
Strategie kosztowe jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Halina Towarnicka s. 20-33
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Barbara Jarzembowska s. 34-48
Unijne normy prawne a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie reklamy porównawczej Magdalena Lidia Rzemieniak s. 49-58
Transakcje offsetowe na rynku lotniczym okazją do podwyższania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Eugeniusz Hyz Barbara Szymoniuk s. 59-64
Podsumowanie obrad konferencji TRANS'99: "Wspólna Europa - międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw" Halina Brdulak s. 65-72
Rozwój eksportu z Polski w latach dziewięćdziesiątych w świetle wyników analizy empirycznej Feliks Grądalski Józef Misala Andrzej Weselski s. 73-91
Style zarządzania polskich kobiet menedżerów : (w świetle wyników badania ankietowego) Ewa Lisowska s. 92-112
Problematyka integracji europejskiej w programie studiów SGH w opinii studentów Katarzyna Gałka Grażyna Wojtkowska-Łodej s. 113-129
Jump-diffusion and garch option pricing model - a review of theory and empirical study from DTB Nguyen ThanhLong s. 130-162