Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu Elżbieta Czarny Katarzyna Śledziewska s. 7-30
Doświadczenia wybranych krajów strefy euro w obszarze finansów publicznych i wnioski dla Polski Rafał Wielądek s. 31-59
Patterns of trade in a time of crisis - integration of Polish services market within the European Union Alina Szypulewska-Porczyńska s. 60-70
Offshoring we współczesnej gospodarce światowej Eliza Chilimoniuk-Przeździecka s. 71-88
Wdrażanie Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów jako narzędzia walki z nielegalną migracją w Unii Europejskiej - przykład Polski Monika Cieślak-Kondraszuk s. 89-109
Międzynarodowa konkurencja podatkowa Małgorzata Szafoni s. 110-131
Anglo-Saxon Capitalism Mariusz Próchniak s. 132-152
Herd Behaviour in Organizations : The Case of Entering an Investment Project Adam Karbowski s. 153-160
Struktura władzy w firmach rodzinnych Jacek Lipiec Jacek Miroński s. 161-179
Sektor finansowy w Polsce wobec kryzysu Paweł Kulpaka s. 180-199
A Textbook of Economic Methodology from Amsterdam Bogusław Czarny Marcel Boumans (aut. dzieła rec.) John B. Davis (aut. dzieła rec.) s. 200-206
O euro - informacja o seminarium Elżbieta Czarny Paweł Folfas s. 207-209
Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski s. 210-213
Konkurencyjność Unii Europejskiej - informacja o konferencji Mariusz Jan Radło s. 214-216
Entrepreneurship as an Element of Academic Education - International Experiences and Lessons for Poland Agnieszka Kurczewska s. 217-233
Globalization and its Impact on the Forms of International Economic Governance Pavel Neumann s. 234-243