Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ewa Dziedzic s. 7-8
Stabilizacja gospodarczo-polityczna a turystyka Józef Sala s. 9-20
Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych Teresa Skalska s. 21-36
Atracyjność turystyczna, bańka spekulacyjna i kryzys gospodarczy - próba analizy wzajemnych relacji na przykładzie Hiszpanii Michał Żemła s. 37-48
Metody identyfikacji wczesnych symptomów kryzysu funkcji turystycznej miasta Piotr Zmyślony s. 49-60
Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi Magdalena Kachniewska s. 61-75
Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 76-91
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 92-105
Fundamentalizm i radykalizm muzułmański a zagrożenia rozwoju turystyki - na przykładzie krajów Azji Południowo-Wschodniej Anna Dłużewska s. 106-119
Procesy ewolucji klastrów turystycznych wobec zagrożeń kryzysowych Jacek Gancarczyk s. 120-133
Gościnność jako istotna składowa reputacji gospodarstwa agroturystycznego Joanna Kosmaczewska s. 134-146
Organizacyjne uczenie się w kryzysie : przypadek aktu piractwa morskiego Jarema Batorski s. 147-156
Zarządzanie kryzysowe w turystyce na poziomie lokalnym na przykładzie skażenia wody morskiej w Świnoujściu w sierpniu 2010 roku Adam Pawlicz s. 157-171
Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr turystycznych na rynku lokalnym Sebastian Kopera Ewa Wszendybył-Skulska s. 172-183