Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial Jolanta Mazur s. 7-9
Enhanced economic governance in the EU : alternative to a political union? Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 10-35
Ryzyko płynące z nowej organizacji nadzoru nad sektorem bankowym w Unii Europejskiej Stanisław Kluza s. 36-47
Analiza działań o charakterze pomocy publicznej podjętych przez państwa członkowskie UE w odniesieniu do sektora bankowego w latach 2008-2011 Agnieszka Brewka s. 48-67
Niedostateczne uprawnienia nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego oraz zasada nadzoru kraju macierzystego w UE a kryzys subprime Artur Mika s. 68-86
Europejski Mechanizm Stabilności - główne zasady działania i próba oceny Michał Cichocki s. 87-113
Porównanie i ocena funkcjonowania zintegrowanego nadzoru finansowego na rynku niemieckim, brytyjskim i polskim Eliza Marta Kierska-Woźny s. 114-129
Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu z lat 2007-2008 Marcin Menkes s. 130-151
The EU's antidumping actions against Chinese products Yinan Liu s. 152-168
CSR strategies in Greater China : Global, East Asian, American, European Style? Guenter Heiduk Agnieszka McCaleb s. 169-189
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego Andrzej Dorosz s. 190-213
Internationalization of the Polish economy and its susceptibility to the global crisis after 2007 Tomasz M. Napiórkowski s. 214-232
List of Reviewers 2012. s. 233-234