Znaleziono 10 artykułów

Leokadia Oręziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liberalizacja przepływów kapitałowych a kryzys na rynkach wschodnich Leokadia Oręziak s. 20-34
Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych Leokadia Oręziak s. 23-45
Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania euro w Unii Europejskiej Leokadia Oręziak s. 34-51
Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej - zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju Leokadia Oręziak s. 36-41
Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym Leokadia Oręziak s. 58-71
Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału Leokadia Oręziak s. 70-86
"OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce", Leokadia Oręziak, Warszawa 2014 : [recenzja] Damian Maziarz Leokadia Oręziak (aut. dzieła rec.) s. 97-102
Open pension funds in Poland : the effects of the pension privatization process Leokadia Oręziak s. 102-122
„OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”, Leokadia Oręziak, Warszawa 2014 : [recenzja] Włodzimierz Januszkiewicz Leokadia Oręziak (aut. dzieła rec.) s. 138-140
O książce Leokadii Oręziak "Finanse Unii Europejskiej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 320 s. Krystyna Michałowska-Gorywoda Leokadia Oręziak (aut. dzieła rec.) s. 188-190