Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyka partnerstwa ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii Mirosław Antonowicz s. 11-24
Ochrona praw właściciela towaru w międzynarodowym łańcuchu dostaw - ubezpieczenie CARGO Marek Białkowski s. 25-41
Nowe technologie w drogowym transporcie dalekodystansowym i ich wpływ na konkurencyjność łańcuchów dostaw Jarosław Brach s. 42-62
Łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej gospodarki - trendy światowe i wnioski z Polski Halina Brdulak s. 63-77
Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP Marzenna Cichosz Aneta Pluta-Zaremba s. 78-98
Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw Wiesław Czyżowicz Ewa Gwardzińska s. 99-120
Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Magdalena K. Gąsowska s. 121-140
Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw Andrzej S. Grzelakowski s. 141-160
Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw Anna Grześ s. 161-181
Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnym łańcuchu dostaw Elżbieta Hałas s. 182-195
Zagadnienie bezpieczeństwa jako bariera funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw Magdalena Jażdżewska-Gutta s. 196-210
Terminale intermodalne na zapleczu portów morskich - koncepcje i doświadczenia Magdalena Klopott s. 211-222
Wpływ rozwoju koncepcji łańcuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego Maciej Matczak s. 223-238
Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych jako czynnik kształtowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw Joanna Miklińska s. 239-260
Wpływ globalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym Ryszard Muzyczka s. 261-275
Wykorzystanie wybranych narzędzi Total Flow Management w ciągłym usprawnianiu działań przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw Agnieszka Piasecka-Głuszak s. 276-288
Ocena możliwości kształtowania współpracy przedsiębiorstw z pośrednikami metodą refleksji strategicznej Marek Rawski s. 289-305
Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. - nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość? Barbara Ocicka Krzysztof Rutkowski s. 306-332
Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 333-350
Łańcuch dostaw ośrodków jeździeckich jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marta Wincewicz-Bosy s. 351-364