Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Promocja konkurencyjności międzynarodowej a perspektywy współpracy regionalnej między Polską a krajami bałtyckimi Tomasz Dołęgowski s. 6-16
Rozwój handlu bałtyckiego w latach 90 Anna Barbara Kisiel-Łowczyc s. 17-29
Koleje dużej prędkości i perspektywy ich rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej Marcin Król s. 30-38
Europejska polityka energetyczna. Implikacje dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej Grażyna Wojtkowska-Łodej s. 39-49
Główne płaszczyzny i problemy współpracy polsko-litewskiej Mariusz Gasztoł s. 50-56
Stopień poparcia społeczeństwa Estonii dla integracji z Unia Europejską : (streszczenie) Tadeusz Trocikowski s. 57-58
Poziom wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie w latach 1970-2000 : (streszczenie) Jarosław Wołkonowski s. 59-61
Trendy w rozwoju gospodarczym i na rynku walutowym Litwy : (streszczenie) Stanisław Majewski s. 62-64
Толеранция в процессе общественной трансформации Basâ Nikiforova s. 65-70
Литва : туризм как составная часть современного информационного общества Sigitas Renčis s. 71-74
Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie Elżbieta Duliniec s. 75-84
Współpraca euroregionalna na zachodniej granicy Polski Ewa Latoszek s. 85-113
Recenzja książki A. B. Kisiel-Łowczyc, "Bałtycka integracja ekonomiczna", PWE, Warszawa 2000 Tomasz Dołęgowski Anna Barbara Kisiel-Łowczyc (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Empirical evidence of the assimilation hypothesis for Eastern European immigrants Günter Lang s. 118-135