Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane instrumenty polityki gospodarczej Unii Europejskiej w zakresie przezwyciężania skutków kryzysu gospodarczego Alicja Ryszkiewicz s. 5-29
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jako instrument wyjścia z kryzysu gospodarczego Adam A. Ambroziak s. 30-52
Problemy koordynacji polityki gospodarczej w UE w okresie kryzysu gospodarczego Małgorzata Znoykiewicz-Wierzbicka s. 53-74
Wybrane aspekty funkcjonowania polskiego systemu finansowego Dobiesław Tymoczko s. 75-93
Ochrona konsumenta w aspekcie tworzenia prawa konsumenckiego w UE Leszek Michalczyk s. 94-107
Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin Piotr A. Wiśniewski s. 108-127
Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Ewelina Szczech-Pietkiewicz s. 128-150
Rola i efektywność Komisji Europejskiej w ramach polityki ds. konkurencji Unii Europejskiej : (studium przypadku firmy Microsoft) Mateusz Pawlak s. 151-168
Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej Tymon Słoczyński s. 169-185