Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany organizacyjne w turystyce a transformacja Hanna Zawistowska s. 5-35
Strategie promocji produktu na obcych rynkach turystycznych Stanisław Andrzej Bąk s. 36-59
Liberalizacja rynku turystycznego w kontekście przystąpienia Polski do OECD Magdalena Kachniewska s. 60-83
Polskie biura podróży na rynku turystycznym Anna Konieczna-Domańska s. 84-96
Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w Polsce Ewa Dziedzic s. 97-118
Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej Tomasz Dołęgowski s. 119-134
Rynek reklamowy w Polsce w 1997 roku Małgorzata Lewandowska s. 135-146
Konferencja "Sponsoring - moda czy konieczność" Marzanna Witek-Hajduk s. 147-148
Sponsoring jako intensywnie rozwijająca się forma promocji na polskim rynku Andrzej Sznajder s. 149-159
Dzisiaj i jutro sponsoringu w Polsce - punkt widzenia agencji Tomasz Redwan s. 160-165
Sponsoring - blaski i cienie Bożena Żarczyńska s. 166-169
Sponsoring w praktyce Krzysztof Marciniak s. 170-173
Konferencja "Integracja europejska, rynek pracy, kobiety" Ewa Lisowska s. 174-177
Publikacje pracowników Kolegium za 1997 rok. s. 178-193
Термии и понятие Violetta Bukowska s. 194-198
Проблема выделения типов терминов, классификация Violetta Bukowska s. 199-208