Znaleziono 11 artykułów

Ewa Lisowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ewa Lisowska s. 7-8
Od Redakcji Ewa Lisowska s. 7
Kobiety w zarządach firm: różnorodność vs. patriarchalny porządek Ewa Lisowska s. 12-21, 38-47
20 lat Międzynarodowego Forum Kobiet (1993–2013) Ewa Lisowska s. 30-33
Polski Biznes '95 Ewa Lisowska s. 75-78
Kobiety właścicielki firm : czynniki niepowodzenia i sukcesu w krajach transformacji Ewa Lisowska s. 79-80
Style zarządzania polskich kobiet menedżerów : (w świetle wyników badania ankietowego) Ewa Lisowska s. 92-112
Konferencja "Przedsiębiorczość kobiet w zjednoczonej Europie - finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (w tym kobiecych) przez firmy inwestycyjne w Polsce" Ewa Lisowska s. 97-98
Konferencja "Integracja europejska, rynek pracy, kobiety" Ewa Lisowska s. 174-177
Informacja o konferencji "Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy : oczekiwania i rzeczywistość" Ewa Lisowska s. 175-180
O książce Ewy Lisowskiej "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie" : (Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008) Krystyna Michałowska-Gorywoda Ewa Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 215-217