Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Dołęgowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promocja konkurencyjności międzynarodowej a perspektywy współpracy regionalnej między Polską a krajami bałtyckimi Tomasz Dołęgowski s. 6-16
Perspektywy realizacji Strategii Lizbońskiej - implikacje dla Polski i regionu Europy Środkowej Tomasz Dołęgowski s. 22-38
Koncepcja kapitalizmu globalnego i "alliance capitalism" - implikacje dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej Tomasz Dołęgowski s. 27-36
Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego a konkurencyjność łańcuchów dostaw Tomasz Dołęgowski s. 71-88
Konferencja "Perspektywy współpracy Polska - kraje bałtyckie w kontekście europejskich procesów integracyjnych" Tomasz Dołęgowski s. 90-92
Recenzja książki A. B. Kisiel-Łowczyc, "Bałtycka integracja ekonomiczna", PWE, Warszawa 2000 Tomasz Dołęgowski Anna Barbara Kisiel-Łowczyc (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej Tomasz Dołęgowski s. 119-134
Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie - implikacje dla krajów bałtyckich Tomasz Dołęgowski s. 121-130