Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 7
Globalizacja działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce światowej Marzenna A. Weresa s. 9-27
Globalizacja : zjawisko ogólne czy specyficzne? Jerzy Kleer s. 28-43
Globalne nierównowagi a problem deficytu bilansu w obrotach bieżących USA Janusz W. Gołębiowski s. 44-65
System powiązań Ameryki Łacińskiej z Indiami i Chinami we współczesnej gospodarce światowej Barbara Liberska s. 66-83
Teorie komunikowania się w psychologii w aspekcie relacji międzynarodowych Zbigniew Nęcki s. 84-97
Rola komunikowania w kulturze organizacyjnej korporacji międzynarodowych Halina Brdulak s. 98-117
Zmiany profilu wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań w biznesie międzynarodowym Jacek Miroński s. 118-131
Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym Jan W. Wiktor s. 132-147
Problemy komunikowania w euromarketingu Michał Jaśniak Marcin Komor s. 148-172
Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym Tomasz Sikora s. 173-194
Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie Michał Jasiński s. 195-218
Nowe formy współpracy nauki z gospodarką w priorytetowych obszarach badawczych XXI w. Renata Zagórska s. 219-239
Polityka gospodarcza Chin wobec Afryki Anna Wasilewska s. 240-260
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce Aleksandra Paczóska s. 261-274
Pomoc Narodów Zjednoczonych na rzecz ochrony środowiska w Polsce Magdalena Mirkowska-Ostatek s. 275-285
Recenzja książki Pawła Bożyka "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne", PWE, Warszawa 2008 Paweł Bożyk (aut. dzieła rec.) s. 286-287
Edward Grant o tym, skąd się wzięła nauka : recenzja książki "Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej (w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym") Bogusław Czarny Rdward Grant (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Konferencje i seminaria zorganizowane w 2007 r. s. 292-293
Economic governance: changing phenomenon : (the U.S. case) Pavel Neumann s. 294-303