Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Bilans płatniczy a polityka pieniężna i budżetowa Karol Lutkowski s. 6-23
Realny kurs złotego a struktura bilansu obrotów kapitałowych Polski Lucjan T. Orłowski s. 24-46
Deficyt w bilansie handlowym - zagrożenia i możliwości poprawy Adam Budnikowski s. 47-57
Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym Leokadia Oręziak s. 58-71
Analiza związku polityki pieniężnej i bilansu płatniczego w Polsce Krzysztof Kalicki s. 72-86
Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej Zbigniew Matkowski s. 87-107
Porównanie procesów przekształceń własnościowych o charakterze masowym w Polsce i Czechach Maciej Szałaj s. 108-130
Wykaz badań własnych, statutowych i grantów realizowanych w 1997 r. s. 131-134
Studia podyplomowe i doktoranckie w roku akademickim 1997 s. 134