Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ewa Lisowska s. 7-8
Światowa Organizacja Handlu a kraje rozwijające się Wanda Dugiel s. 9-37
Zmiany w polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : od protekcjonizmu do liberalizmu w skali globalnej Mieczysław Szostak s. 38-59
Kontrowersje związane z transakcjami offsetowymi jako uwarunkowaną formą wymiany międzynarodowej Ewa Baranowska-Prokop s. 60-77
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2007–2013 Magdalena Proczek s. 78-110
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak s. 111-141
Funkcjonowanie systemu transportu lądowego w branży transportowo-spedycyjnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej Paweł Lesiak s. 142-158
Znaczenie działań marketingowych europejskich portów lotniczych Dariusz Kaliński s. 159-177
Koszty jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego Magdalena Kachniewska s. 178-200
Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości kobiet Malwina Bajer s. 201-220
Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce Beata Lubos Anna Tyszka s. 221-235
Karla Poppera metoda analizy sytuacyjnej w naukach społecznych : (o książce Wiliama A. Gortona "Karl Popper and the social sciences", Albany, State University of New York Press 2006) Bogusław Czarny s. 236-239
Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 r. - informacja o konferencji Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 240-242
Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej - informacja o konferencji Witold Małachowski s. 243-245
Competitiveness in the Service Sector : informacja o konferencji Ireneusz Bil s. 246-247
European Trade Study Group 2008 : informacja o konferencji Elżbieta Czarny s. 248-250
Finansowanie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję i kreowanie wizerunku Polski w kraju i za granicą Joanna Kizielewicz s. 251-273
Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) Anna Kozłowska s. 274-294