Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Józef Misala - wybitny znawca ekonomii międzynarodowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą Józef Biskup Mieczysław Szostak s. 7-17
Perspektywy ustanawiania nowych wspólnych polityk UE : wnioski dla Polski Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 18-37
Poland and Slovakia - economic performance during the economic crisis Elżbieta Czarny Katarzyna Śledziewska s. 38-60
Wpływ kryzysu ekonomicznego na budżety obronne państw Unii Europejskiej Tadeusz Zieliński s. 61-79
Implikacje kryzysu w Niemczech dla polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i gospodarki Polski Józef Olszyński s. 80-91
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro Jakub Świetlik s. 92-115
Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami partnerskimi po wejściu w życie porozumienia NAFTA Agata Michalska-Haduch s. 116-143
Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej a polska gospodarka morska w perspektywie 2020 roku Włodzimierz Januszkiewicz s. 144-155
The impact of global economic crisis on the intra-industry trade of Visegrad Group Countries and the EU-15 Patryk Toporowski s. 156-177
Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem rynku Credit Default Swap Krzysztof Dankowski s. 178-195
Tradycyjny a współczesny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych w UE Marcin Król s. 196-210
Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej Krzysztof Dębiec s. 211-236
Synergy in product and marketing innovations of Polish exporters - research outcomes Tomasz Gołębiowski Małgorzata Stefania Lewandowska s. 237-265
Opcyjne programy motywacyjne w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szczebla Dorota Podedworna-Tarnowska s. 266-285
The Influence of Performance Orientation on Job Satisfaction Fabian Lenk s. 286-300
"Globalization and Regional Growth in Europe. Past Trends and Futures Scenarios", Roberta Capello, Ugo Fratesi, Laura Resmini, Heidelberg 2011 : [recenzja] Elżbieta Czarny Roberta Capello (aut. dzieła rec.) Ugo Fratesi (aut. dzieła rec.) Laura Resmini (aut. dzieła rec.) s. 301-305
Innovation and Competitiveness in the World Economy - informacja o międzynarodowej konferencji Beata Michorowska s. 306-307
Lista recenzentów 2010 i 2011. s. 308
Zasady recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych KGŚ. s. 309