Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Doktorat honoris causa dla profesora Ronalda W. Jonesa Elżbieta Czarny s. 6-7
Mierniki konkurencyjności gospodarki : aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski Józef Misala s. 8-33
Normy i kodeksy oceny stanu międzynarodowego systemu finansowego Elżbieta Chrabonszczewska s. 34-53
Wykorzystanie miar taksonomicznych w ocenie procesu integracji wszerz na przykładzie Polski Tomasz Michalski s. 54-77
Kryteria oceny stanu gospodarki stosowane przez agencje ratingowe Tadeusz T. Kaczmarek s. 78-100
Krótkookresowe mierniki sytuacji gospodarczej (wady i zalety) a użyteczność wyników testu koniunktury Sławomir Dudek s. 101-118
Ujednolicenie systemu prezentacji danych i metodologii ich liczenia Bożenna Jakóbiak Maria Jeznach s. 119-135
Pojęcie luksusu - definicje i cechy charakterystyczne Tomasz Sikora s. 136-156
Neutralność państwa w stosunkach międzynarodowych Marta Kowalicka s. 157-182
Improvement of the process of wool fabric production in the enterprise Plater Małgorzata Lewandowska s. 183-198
Skróty graficzne we współczesnym języku polskim : (w porównaniu z językiem rosyjskim) Stanisław Szadyko s. 199-233
Recenzja książki Ronalda W. Jonesa "Globalization and the theory of input trade" Elżbieta Czarny Ronald W. Jones (aut. dzieła rec.) s. 234-237