Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 4
Otwieranie gospodarki Polski w okresie transformacji a zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Adam Budnikowski s. 5-16
Międzynarodowy rynek bankowy Elżbieta Chrabonszczewska s. 17-35
Strategie działania przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynku Unii Europejskiej Andrzej Sznajder s. 36-53
Racjonalność makroekonomiczna versus mikroekonomiczna, czyli o pewnym wątku dyskusji ekonomicznych Bogusław Czarny s. 54-73
Analiza porównawcza wariantów ogólnego wskaźnika koniunktury dla gospodarki polskiej Zbigniew Matkowski s. 74-101
Efektywność oferty dydaktycznej Katedry Business Communication. s. 102-114
O konferencji TRANS Halina Brdulak s. 115-123
Wykaz badań własnych, statutowych i grantów realizowanych w 1996 r. s. 124-127
Studia podyplomowe i doktoranckie w roku akademickim 1996 s. 128