Znaleziono 4 artykuły

Alicja Ryszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane instrumenty polityki gospodarczej Unii Europejskiej w zakresie przezwyciężania skutków kryzysu gospodarczego Alicja Ryszkiewicz s. 5-29
Wybrane aspekty analizy i oceny projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Europejskiej Alicja Ryszkiewicz s. 57-87
Czynniki określające wysokość dźwigni operacyjnej przedsiębiorstwa : (artykuł dyskusyjny) Alicja Ryszkiewicz s. 133-147
Dostosowanie regulacji w zakresie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do standardów UE Alicja Ryszkiewicz s. 141-155