Znaleziono 11 artykułów

Elżbieta Chrabonszczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmacnianie architektury międzynarodowego systemu finansowego Elżbieta Chrabonszczewska s. 8-26
Czy organizacje międzynarodowe się przeżyły? Elżbieta Chrabonszczewska s. 9-28
Międzynarodowy rynek bankowy Elżbieta Chrabonszczewska s. 17-35
MFW a globalizacja międzynarodowych rynków finansowych Elżbieta Chrabonszczewska s. 18-36
Normy i kodeksy oceny stanu międzynarodowego systemu finansowego Elżbieta Chrabonszczewska s. 34-53
Ograniczenia wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej Elżbieta Chrabonszczewska s. 41-56
Bitcoin – nowa wirtualna globalna waluta? Elżbieta Chrabonszczewska s. 50-71
Międzynarodowe organizacje finansowe wobec kryzysu azjatyckiego Elżbieta Chrabonszczewska s. 51-71
Międzynarodowy Fundusz Walutowy a stabilność międzynarodowych rynkow finansowych Elżbieta Chrabonszczewska s. 69-91
Inicjatywa na rzecz zmniejszenia zadłużenia krajów najbiedniejszych Elżbieta Chrabonszczewska s. 82-101
System bankowy i rynki finansowe w Polsce a euro Elżbieta Chrabonszczewska s. 95-111